Maatalouslomittajien työkokemusta erityyppisten karjatilojen vaihtelevista työmenetelmistä ja -oloista ei ole tähän mennessä juuri hyödynnetty maatalousalan tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Tätä puutetta paikkaamaan kehitettiin TTS tutkimuksessa valtakunnallinen sähköinen lomittajaverkosto. Verkostoa luotaessa tehtiin maamme kunnallisille maatalouslomittajille sähköinen kysely. Kyselyssä kartoitettiin muun muassa lomittajien työkokemusta, mielipiteitä työturvallisuudesta ja työolosuhteista karjanhoitotöissä sekä kehittämis- ja koulutustarpeita.

3/2010 (622)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200