Monissa maissa suositellaan vasikoiden kasvattamista kokonaan erillään muusta karjasta ja mieluiten raittiissa ulkoilmassa. Tavoitteena on vähentää tautipainetta ja tarjota vasikoille navettailmaa parempi hengitysilman laatu. Monissa tutkimuksissa on todettu puhtaan ilman merkittävyys vasikan terveydelle. Myös suomalaisilla lypsykarjatiloilla on viime vuosina otettu käyttöön uudenlaisia vasikoiden kasvatusympäristöjä, joita ovat muun muassa vasikkaiglut ja erilliset kylmät rakennukset. Vasikkaiglujen etuna pidetään myös niiden edullisuutta, haittapuolena toisaalta hoidon työläyttä ja epämukavuutta hoitajille huonolla säällä. Kylmissä rakennuksissa pyritään yhdistämään sekä vasikalle terveellinen kasvatusympäristö että miellyttävät  työskentelyolot.

7/2012 (642)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200