Suomalaisilla maitotiloilla tuotetaan hygieeniseltä laadultaan korkealaatuista maitoa. Muutokset tuotantomenetelmissä ja karjakoon kasvu ovat tuoneet lisää haasteita tilalle maidon laatutyöhön. Hyvälaatuisen maidon tuottaminen vaatii tiettyjä ja järjestelmällisiä toimenpiteitä, jotka eivät välttämättä lisää kokonaistyömäärää. Arkisten työrutiinien organisoinnit ja toteutukset ovat tärkeitä ja yhteisiä kaikille tiloille. Puhtaat eläimet ja parret, lannattomat käytävät ja hyvälaatuiset rehut vähentävät maidon laaturiskejä, helpottavat lypsytyötä ja hyvän utareterveyden ylläpitämistä. Hyvä perussiisteys eläintilassa on perusta turvalliselle elintarvikkeelle.

6/2012 (641)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200