Kuivikkeen käytön on todettu maitotiloilla olevan usein niukkaa. Kuivittamisen vähäisyys lisää lehmien likaisuutta ja heikentää maitohygienian ylläpitoa sekä eläinten hyvinvointia. Monissa tutkimuksissa on todettu yhteys lehmien utareiden likaisuuden ja maidon solupitoisuuden välillä. Kuivikkeilla on parren pinnan ohella suuri merkitys myös kinnervammojen ehkäisyssä. Vakavien kintereiden hiertymien on myös todettu nostavan solulukua. Automaattilypsynavetoissa kuivituksen merkitys hyvän lypsyhygieniatason ylläpitämisessä vielä korostuu, koska vetimien puhdistaminen on automaatin varassa. TTS:ssa on käynnistynyt yhteistyössä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) ja Kuopion työterveyslaitoksen (TTL) kanssa MMM:n rahoittama tutkimushanke, jonka tavoitteena on parantaa kuivittamiskäytäntöjen nykytilaa. Yhteistyötahona toimii myös ProAgria Keskusten liitto, jonka kautta saatiin yhteystiedot sähköpostikyselyä varten. Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa menetelmistä, joilla kuivitus voidaan toteuttaa isoissakin karjoissa sujuvasti.

5/2012 (640)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200