Työvoiman määrässä ja työnmenekissä on suurta vaihtelua myös päällisin puolin samankaltaisissa maatalousyrityksissä. Maatilatalouden töitä jaetaan viljelijäperheen oman ja ulkopuolisen työvoiman kesken monin eri tavoin. Avoimuus eri vaihtoehdoille ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen ovat tärkeitä tavoitteita töitä organisoitaessa. Urakoitsijoiden käyttö on yleisintä metsätöissä ja kasvintuotannossa, mutta molempiin käytetään yleisesti myös kausityöntekijöitä. Tilojen välinen yhteistyö on yleisintä kasvintuotannossa. Vakituisen työvoiman käyttö on yleisintä karjanhoidossa, jossa käytetään puolestaan harjoittelijatyövoimaa yhtä yleisesti kuin kasvintuotannossa. Maatalousyrittäjät haluavat lisätä ulkopuolisen työvoiman käyttöä. Oman työpanoksen vähennystarve, mikä liittyy tyypillisesti tuotannon laajentamiseen, on tärkein ulkopuolisen työvoiman käyttöön johtava syy. Ulkopuolisen työvoiman käytön koetaan parantavan yrittäjän työssä viihtymistä,  jaksamista ja työturvallisuutta.

3/2012 (638)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200