Vankan tutkimusnäytön mukaan työntekijöiden tavanomaisen työpäivän ei tulisi kestoltaan ylittää 8–9 tuntia taukoineen, eikä viikoittaisen työmäärän tulisi ylittää 45–48 tuntia. Tilapäisissä työruuhkissa ylärajaksi suositellaan korkeintaan 12 työtuntia päivässä. Työruuhkissa tulisi lisäksi pyrkiä minimoimaan peräkkäin tehtyjen pidennettyjen työpäivien määrää.
Nämä terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin näkökulmista annetut suositukset pätevät kaikilla inhimillisen työn aloilla ja siten myös maataloudessa. Suositukset ovat melko hyvin linjassa sen kanssa, mitä maatalousyrittäjät itse pitävät kohtuullisena työmääränä.

2/2012 (637)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200