Asianmukaisen jätehuollon järjestäminen mökille on jätelain mukainen velvoite. Mökit ovat entistä useammin ympärivuotisessa käytössä olevia vapaaajan asuntoja, jolloin jätehuollon toimivuus on tärkeää.
Vapaa-ajan asunnon jätehuollon järjestämisessä on yleensä kolme vaihtoehtoa: oma jäteastia, yhteinen jäteastia lähinaapureiden kanssa eli kimppa-astia tai aluekeräyspiste. Jossain kunnissa vakinaisen ja vapaa-ajan asunnon yhteissopimus on myös mahdollinen, kun ne sijaitsevat samassa kunnassa tai saman jäteyhtiön alueella. Tietoa siitä miten jätteiden keräily ja vastaanotto on järjestetty paikkakunnalla, jossa vapaa-ajan asunto sijaitsee, saa kunnan jätehuoltoviranomaiselta tai jätehuoltoyhtiöltä.

3/2011 (659)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200