Kotityöpalvelualalle on rakennettu erilaisten hankkeiden avulla alan oma laadunhallintajärjestelmä. Järjestelmää ovat olleet kehittämässä 10 ammatillista oppilaitosta eri puolelta Suomea sekä 4 asiantuntija- ja tutkimusorganisaatiota. Laadunhallintajärjestelmän lisäksi on luotu siihen liittyvä koulutusohjelma sekä auditointi- ja sertifi ointiprosessi. Laatujärjestelmän kouluttajan ja auditoijan oikeudet omaava Etelä-Savon ammattiopiston projektiasiantuntija Kirsi Lappalainen on oman työnsä ohessa tekemässä ylempää ammattikorkeakoulututkintoa ja siihen liittyvää opinnäytetyötä koetuista laatujärjestelmän hyödyistä ja kehittämistarpeista. TTS julkaisee tässä tiedotteessaan Kirsi Lappalaisen opinnäytetyön alustavia tuloksia.

8/2011 (664)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200