Tiedote pohjautuu Marjatta ja Eino Kollin säätiön rahoittamaan Green Caren toimintamallit -hankkeeseen, jonka tavoitteena oli selvittää Suomen maaseudun olosuhteisiin sopivia Green Care toimintatapoja ja -malleja. Hankkeessa kartoitettiin Suomessa ja ulkomailla jo olemassa olevia Green Care toimintamalleja. Tuloksia voivat hyödyntää Green Care -palveluyrittäjyyttä suunnittelevat maaseutu- ja hoivayrittäjät, jotka saavat tietoa Green Caren mahdollisuuksista, edellytyksistä ja toimintatavoista Suomessa. Lisäksi tietoa voivat hyödyntää kunnat ja muut palvelunostajat.

6/2011 (662)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200