Tämän päivän seniorit elävät aktiivista elämää – ikääntyneiden joukko onkin hyvin moninainen. Asumisen ratkaisuilla on keskeinen merkitys sille, miten ikääntyneet selviytyvät ja viihtyvät jokapäiväisessä elämässään ja elinympäristössään. Kun asunto suunnitellaan alusta lähtien esteettömäksi ja muuntojoustavaksi, sopii se monissa erilaisissa elämänvaiheissa oleville ihmisille. Ikääntyminen omassa kodissa on luonteva ja yhteiskunnallekin edullinen vaihtoehto. Esteettömien tilojen ja helppojen kulkuyhteyksien suunnittelussa panostetaan avariin pesutiloihin ja selkeisiin pohjaratkaisuihin. Ikäihmisten asuntosuunnittelussa oikea mitoitus on avainasemassa – ergonominen kalustemitoitus lisää turvallisuutta. Asunnon suunnittelussa tärkeimpiä huomioonotettavia kohtia ovat keittiön ja pesutilojen mitoitus. Myös ruokahuoltoon liittyvien koneiden ja laitteiden oikeilla valinnoilla ja sijoittamisella voidaan tukea ja helpottaa omatoimista selviytymistä.

1/2011 (657)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200