Ekologisuus on vastuuta ympäristöstä, muista ihmisistä ja tulevaisuudesta. Jokainen nyt tehtävä valinta on samalla ekologinen kannanotto. Ekologisen keittiösuunnittelun lähtökohdat ovat samanlaiset kuin minkä tahansa keittiön. On huomioitava asukkaiden ja keittiön käyttäjien tarpeet, käytettävissä oleva tila ja laitteiden asennusvaatimukset. Ekologisessa keittiössä kiinnitetään erityistä huomiota materiaaleihin, toimivuuteen ja keittiön elinkaareen. Puinen keittiökaapisto kestää sukupolvelta toiselle, on helppo huoltaa ja voidaan myös siirtää myös toiseen paikkaan tai koota uudelleen. Muunneltavuus on tärkeää, kun ajatellaan ihmisten muuttuvia tarpeita elämäntilanteiden vaihtuessa, esimerkiksi ikääntyessä, ja koko keittiön elinkaarta. Ekologisessa keittiössä huomioidaan myös energiatehokkaat kodinkoneet, hyvin suunniteltu ja energiatehokas valaistus, vettä säästävät hanat ja sekä muut keittiön toimivuuteen vaikuttavat asiat. Ekologinen keittiö katsoo myös tulevaisuuteen, joten esimerkiksi uudet nanoteknologian sovellukset sekä digitaaliset, energiansäästöä tuovat ratkaisut voivat olla osana keittiökokonaisuutta.

5/2014 (684)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200