Maaseutuperinnön säilyttäminen -hanke sai rahoituksensa
Ykkösakselin elyltä. Hankkeen tavoitteena
oli entisöidä kulttuurihistoriallisesti arvokas
rakennus yleisökäyttöön.
Rakennusmateriaalit ja -tekniikka ovat muuttuneet
valtavasti 1930-luvun jälkeen. Kunnostamalla
vanha rakennus, noudattamalla samaa tekniikkaa
ja käyttämällä samoja rakennusmateriaaleja kuin
aikaisemmin, ylläpidetään tietoa perinteisistä
käsityötavoista ja rakennusmateriaaleista, mikä
saattaa olla tärkeätä myös tulevaisuuden rakentamisessa.
Ensisijainen lähtökohta arvokkaassa rakennuksessa
on kunnostaminen ja korjaaminen, ei uusiminen.
Männistön mökkiä korjatessa pyrittiin
mahdollisuuksien mukaan säilyttämään vanhoja
rakennusosia ja -materiaaleja. Korjauskelvottomat
rakenteet ja rakennusosat korvattiin rakennuksen
alkuperäiseen luonteeseen sopivilla materiaaleilla
ja työtavoilla.

8/2013 (679)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200