Yhteisöllisyys, yhteisöt ja yhteisöllinen elämä ovat ihmisen olemassaololle ja toiminnalle välttämättömiä. Yhteisö vahvistaa identiteettiä. Yhteisöllisyys on tunnetta joukkoon kuulumisesta, yhteisistä asioista ja muista ihmisistä huolehtimista, vastuun ottamista ympäristöstä, suvaitsevaisuutta ja välittämistä. Yhteisöllisyyttä lisäävien tilojen ja alueiden rakentaminen kasvattaa hyvinvointia, mutta sen tarpeet lähtevät kuitenkin asukkaista itsestään. Mahdollisuus vaikuttaa oman asuinalueen asioihin, toimintaan ja kehittämiseen lisää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Yhteisöllisyydellä on iso merkitys ihmisen hyvinvointiin ja se voi tukea asukasta toimintakyvyn heiketessä: esimerkiksi naapurit voivat avustaa ikäihmistä kauppa-asioissa tai hoitaa lapsiperheen lapsia sairastapauksen sattuessa. Asioiden yhdessä tekeminen onkin luontevin tapa toteuttaa yhteisöllisyyttä. Alueen yhteinen, parhaimmillaan moniin eri tarpeisiin muuntuva kylätalo on yksi keino lisätä asuinalueen yhteisöllisyyttä, helpottaa naapurien kohtaamista ja luoda mahdollisuuksia alueen uudenlaiselle toiminnalle.

6/2012 (670)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200