Syntypaikkalajittelua on viime vuosina tutkittu useissa selvityksissä kuljetuksen ja käsittelyn kannalta. Vähemmälle huomiolle on jäänyt rakentamisen aikaisten syntypaikalla lajiteltujen jätteiden keskitetty keräyspiste ja sen toimivuus jätteen tuottajan kannalta. Jätehuoltoyritysten mukaan juuri rakennusaikaisten jätteiden lajittelussa on vielä paljon käyttämättömiä kierrätysmahdollisuuksia. Varsinkin puuta ja sisätöiden yhteydessä kertyvää pakkausmuovijätettä voisi hyödyntää nykyistä enemmän. TTS:n Ekoelias-hankkeessa luotiin ohjeet rakennuttajalle rakennusaikaisesta jätteiden lajittelusta.

5/2012 (669)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200