Green Care – Vihreä Hoiva on luontoon ja maaseutuympäristöön tukeutuvaa toimintaa, jossa edistetään ihmisten hyvinvointia. Vihreää hoivaa hyödynnetään hoiva-, kuntoutus- ja hyvinvointipalvelujen tuottamisessa esimerkiksi ikäihmisille, lapsille ja nuorille, mielenterveyskuntoutujille, päihdekuntoutujille, pitkäaikaistyöttömille tai vammaisille. Palvelujen tuottamisessa hyödynnetään usein nimenomaan maatilaympäristöä. Vihreän hoivan toimintamuotoja ovat muun muassa eläinavusteiset terapiat, kuntouttava työtoiminta, päivätoiminta tai asumispalvelut. Vihreän hoivan periaatteita on Suomessa hyödynnetty vuosikymmenten ajan esimerkiksi mielisairaaloissa. Nyt vihreä hoiva on yleistymässä maaseudulla, jossa se tarjoaa uudenlaisia toimeentulomahdollisuuksia maaseudun yrittäjille. Maaseutuympäristö tarjoaa monipuoliset puitteet hoiva- ja kuntoutustyölle. Nämä resurssit ovat selvä kilpailuetu maaseudulla toimiville palveluyrityksille.

2/2012 (666)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200