Raportteja, oppaita ja julkaisuja

Selvitys vesitalouden ja peltojen kuivatuksen opetuksesta luonnonvara-alan oppilaitoksissa

Tämän työn päätavoitteena oli selvittää, millaista vesitalouden opetusta erityisesti peltojen kuivatuksen näkökulmasta on sisällytetty luonnonvara-alalla maatalous- ja metsäalan opetusta tarjoavien korkea-asteen ja toisen asteen oppilaitosten opetussuunnitelmiin maassamme. Vesitalouteen liittyvää opetusta sisältyy maassamme kaikkien maatalous- ja metsäalan opetusta antavien korkea-asteen ja toisen asteen oppilaitosten opetusohjelmiin. Lisäksi vesitalouden opetusta annetaan yhteensä 15:ssä ympäristötieteiden alan korkea-asteen oppilaitoksessa. Metsätalousalan ja ympäristötieteiden alan oppilaitoksissa annettavassa vesitalouden opetuksessa ei kuitenkaan pääsääntöisesti käsitellä peltojen kuivatusta, vaan siinä on keskitytty metsien vesitalouteen sekä vesistöjen laatuun, hoitoon ja suojeluun, näytteenottoon jne. Joissakin ympäristötieteiden alan oppilaitoksissa opetetaan kuitenkin maankuivatusta sekä kosteikkojen suunnittelua ja tutkitaan muun muassa salaojitusta.

 

TTS:n julkaisuja 423 (2016)


Avaa tiedosto

 

Kiinteistönhoito‐ ja kotityöpalveluyrittäjä moniosaajaksi ‐hankkeen tavoitteena oli selvittää yritysten toimintaedellytyksiä tarjota kokonaisvaltaista kiinteistönhoitoa ja kunnossapitoa sekä kotityö‐ ja mökkitalkkaripalvelua. Lisäksi hankkeen yhteydessä laadittiin sähköinen kiinteistön huolto‐opas.

Hanke toteutettiin vuosina 2014–2015. Sen rahoittajina olivat Uudenmaan ELY ja Työtehoseura. Hankkeen kohderyhmänä olivat pienet ja keskisuuret kiinteistönhoito‐ ja kotityöpalveluyrittäjät Uudellamaalla ja Hämeessä.

tr50

Tässä oppaassa selitetään lypsytyön termejä, joita tarvitaan navetassa työskentelyssä. Opas on selkokielinen, ja lisäksi siinä on paljon valokuvia. Oppaassa kerrotaan vähän myös Suomen maatalouslomitusjärjestelmästä. Opas on tarkoitettu maatalousyrittäjille ja ulkomaalaistaustaisille maatalouslomittajille helpottamaan keskinäistä vuorovaikutusta, sekä ulkomaisen vierastyövoiman perehdytykseen.

2014 (50)


Avaa tiedosto

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200