Ekoelias?tutkimushankkeen tavoitteena oli kehittää asujan elämänkaaren eri vaiheisiin sopivia asumisen palvelukonsepteja
nykyaikaisella, ekologisella asuinalueella ja tuotteistaa syntyneitä ekotehokkaan asumisen tutkimustuloksia.
Hanketta koordinoi Työtehoseura ry.
Ensimmäisen tutkimusosion muodosti suunnitteluinterventio, jonka tehtävänä oli löytää vastaus kysymykseen,
minkälaisia asumiseen ja omakotitalon suunnitteluun liittyviä kestäviä ratkaisuja syntyy, kun asiantuntijat
kohtaavat suunnitteluyhteistyö?interventiossa. Lisäksi haluttiin selvittää, kuinka saadut tutkimustulokset
pystyttäisiin välittämään mukaan käytännön suunnittelutyöhön ja minkälainen on ekologinen ja toimiva
omakotitalo.


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200