Metsätalous ja puun hankinta elää vahvaa murroskautta. Metsäsektorin suurimpina haasteina on pidetty uusien metsänomistajien ja puukaupan aktivointia sekä metsäpalvelujen ja neuvontapalvelujen kilpailutusta. Metsäpalveluyrittäminen on nähty mahdollisuutena tuottaa eri työkokonaisuuksia rationaalisemmin, asiakaslähtöisemmin ja kustannustehokkaasti. Yrittäjäkunnan laajentamisessa potentiaalisimpia yrittäjiä olisivat palkansaajatyössä toimivat metsäalan ammattilaiset. Tutkimuksessa selvitettiin palkansaajien ja yrittäjien suhtautumista metsäpalveluyrittäjyyteen.

Vuoden 2010 kesälomien jälkeen toteutettuun Internet-kyselyyn vastasi 817 metsäalan toimijaa. Näistä 91 oli yrittäjiä ja 726 palkansaajia. Vastaajat edustivat laajasti koko maata ja eri metsäalan tehtäviä. Tutkimus tuloksia analysoitiin vertaamalla neljän vastaajaryhmän vastauksia: palkansaajat, yrittäjät, yrittäjyysmyönteiset ja yrittäjyysvastaiset.

TTS:n julkaisuja 407 (2011)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200