Toistaiseksi Suomen yksityismetsissä olevia metsäkulttuurikohteita ei ole juuri kartoitettu. Sen sijaan Viro on kartoittanut Interreg-hankerahoituksen avulla jo koko maan. Myös Latvia on aloittanut kartoituksen. Vuonna 2008 TTS, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio ja Viron RMK eli Viron Metsähallitus aloittivat hankkeen, jossa kehitettiin menetelmä Suomen yksityismetsien kulttuuriperintökohteiden kartoittamiseen. Projektin aikana TTS kokeili Mäntsälässä paikallisten toimijoiden kanssa kohteiden kartoitusta yksityismetsissä. Menetelmästä käytettiin nimeä Mäntsälän metodi.
Mäntsälän yksityismetsistä kerättiin tietoa metsäkulttuurikohteista vuosina 2010-2011. Yksityisten maanomistajien ilmoittamina kirjattiin yli 220 kohdetta noin 33 000 hehtaarin alueelta. Neljä TTS:n työntekijää kävi paikan päällä kartoittamassa kohteita. Yleisimpiä metsäkulttuurikohteita olivat rakennuksen perustukset tai rakennuspaikka, huomattava yksittäinen puu sekä hiilimiilut.

TTS:n julkaisuja 412 (2011)


Avaa tiedosto
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200