tr32 1

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia ja mistä syistä johtuvia rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä tapaturmia sekä läheltä piti -tapaturmia maatiloilla sattuu pienkuormainten kanssa työskenneltäessä. Lisäksi selvitettiin muita terveysriskejä, pienkuormainten työnkäyttöä ja mahdollisia riskipaikkoja, -tilanteita ja -olosuhteita maatilan eri töissä. Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli lisätä viljelijöiden tietoisuutta pienkuormaintyöskentelyn riskeistä ja sitä kautta turvallisesta ja tehokkaasta pienkuormainten käytöstä.

32 (2007)


Avaa tiedosto

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200