Selvitys vesitalouden ja peltojen kuivatuksen opetuksesta luonnonvara-alan oppilaitoksissa

Tämän työn päätavoitteena oli selvittää, millaista vesitalouden opetusta erityisesti peltojen kuivatuksen näkökulmasta on sisällytetty luonnonvara-alalla maatalous- ja metsäalan opetusta tarjoavien korkea-asteen ja toisen asteen oppilaitosten opetussuunnitelmiin maassamme. Vesitalouteen liittyvää opetusta sisältyy maassamme kaikkien maatalous- ja metsäalan opetusta antavien korkea-asteen ja toisen asteen oppilaitosten opetusohjelmiin. Lisäksi vesitalouden opetusta annetaan yhteensä 15:ssä ympäristötieteiden alan korkea-asteen oppilaitoksessa. Metsätalousalan ja ympäristötieteiden alan oppilaitoksissa annettavassa vesitalouden opetuksessa ei kuitenkaan pääsääntöisesti käsitellä peltojen kuivatusta, vaan siinä on keskitytty metsien vesitalouteen sekä vesistöjen laatuun, hoitoon ja suojeluun, näytteenottoon jne. Joissakin ympäristötieteiden alan oppilaitoksissa opetetaan kuitenkin maankuivatusta sekä kosteikkojen suunnittelua ja tutkitaan muun muassa salaojitusta.

 

TTS:n julkaisuja 423 (2016)


Avaa tiedosto

 

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200