Raportteja, oppaita ja julkaisuja

tr32 1

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia ja mistä syistä johtuvia rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä tapaturmia sekä läheltä piti -tapaturmia maatiloilla sattuu pienkuormainten kanssa työskenneltäessä. Lisäksi selvitettiin muita terveysriskejä, pienkuormainten työnkäyttöä ja mahdollisia riskipaikkoja, -tilanteita ja -olosuhteita maatilan eri töissä. Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli lisätä viljelijöiden tietoisuutta pienkuormaintyöskentelyn riskeistä ja sitä kautta turvallisesta ja tehokkaasta pienkuormainten käytöstä.

32 (2007)


Avaa tiedosto

tj427
 

 

Oppaaseen on koottu keskeiset keinot tiellä liikkujille liikenneturvallisuuden edistämiseksi kohdattaessa liikenteessä hidas maatalousajoneuvo.

Maanviljelijöiden ja muiden tiellä liikkujien turvallisuuden parantamiseksi TTS Työtehoseurassa selvitettiin vuosina 2015–2016 Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ja Maatalouskoneiden tutkimussäätiön tuella hitaiden ajoneuvojen kanssa sattuneet onnettomuusja vaaratilanteet Suomen teillä ja kartoitettiin keinoja turvallisuuden parantamiseksi.

 

MML, Veli-Matti Tuure, TTS

TTS:n julkaisu 427 (2017)


Lue koko julkaisu

tj426
 

 

Oppaaseen on koottu keskeiset keinot hitaalla ajoneuvolla liikkuvalle liikenneturvallisuuden edistämiseksi.

Maanviljelijöiden ja muiden tiellä liikkujien turvallisuuden parantamiseksi TTS Työtehoseurassa selvitettiin vuosina 2015–2016 Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ja Maatalouskoneiden tutkimussäätiön tuella hitaiden ajoneuvojen kanssa sattuneet onnettomuusja vaaratilanteet Suomen teillä ja kartoitettiin keinoja turvallisuuden parantamiseksi.

 

MML, Veli-Matti Tuure, TTS

TTS:n julkaisu 426 (2017)


Lue koko julkaisu

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200